Archiwum autora: admin

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu Zostań Noblistą oraz wdrażaniem programu edukacji wczesnoszkolnej kierujemy do Państwa zapytanie o cenę związane z przeprowadzeniem konsultacji przy wdrażaniu programu edukacji wczesnoszkolnej ZN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tworzenie programu edukacji

Miło jest nam poinformować, iż trwają prace przy tworzeniu programu edukacji wczesnoszkolnej  pt. Zostań Noblistą. Planowany czas zakończenia prac nad programem i obudową to 15 sierpień 2014 roku.

Szkoły w projekcie

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i podpisanych umów, w projekcie „ZOSTAŃ NOBLISTĄ” będą brać udział 3 szkoły.  Zespół Szkół w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce oraz Zespół Szkół w Chrzanowie.

Każdy oddelegowany nauczyciel współpracuje z zespołem tworzącym program edukacji wczesnoszkolnej. Po przygotowaniu programu oraz obudowy dydaktycznej każdy nauczyciel otrzyma innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej z obudową dydaktyczną oraz tablicę interaktywną wraz z laptopem do użytkowania przez uczniów klas I, które będą brały udział w projekcie.

Rozpoczęcie projektu

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 r. na terenie woj. lubelskiego rozpoczęliśmy realizację projektu „ZOSTAŃ NOBLISTĄ”. Projekt skierowany jest do szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), które prowadzą kształcenie w klasach I-III z woj. lubelskiego. Odbiorcami pośrednimi są uczniowie klas I i nauczyciele wdrażający innowacyjny program nauczania do szkół. W ramach projektu powstanie innowacyjny program nauczania wraz z komplementarną obudową dydaktyczną dla całego I etapu edukacji wczesnoszkolnej.