Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/POKL/ZN/2014