Promocja i rekrutacja

Rekrutacja ma charakter otwarty. Składa się z następujących etapów:

 • zakwalifikowaniu łącznie 3 szkół podstawowych przez Komisję Rekrutacyjną i wytypowaniu łącznie 9nauczycieli przez dyrektorów SP (okres: 10.04.2014 do 10-05.2014 r.).
 • wybór minimum 3 klas I przez dyrektorów szkół podstawowych, planowo łącznie 60 uczniów (okres: 06-08.2014 r.)

ZE WSPARCIA MOGĄ KORZYSTAĆ: szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne), która prowadzą kształcenie w klasach I-III z woj. lubelskiego

W projekcie wezmą również udział:

 • Nauczyciele, którzy będą wdrażać innowacyjny program nauczania
 • Uczniowie, którzy będą korzystać z programu nauczania

Rekrutacja uczniów jest jednoznaczna z naborem kandydatów do 1 klas na rok szkolny 2014/2015.

WARUNKIEM ZAKWALIFIKOWANIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE JEST:

 1. Zapoznanie się z regulaminem projektu – Regulamin projektu.
 2. Złożenie poprawnie, czytelnie wypełnionych kompletów poniższych dokumentów:
  – formularz zgłoszeniowy szkoły;
  – formularz zgłoszeniowy nauczyciela;
 3. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną szkoły i potencjalnego/ych uczestnika/ów projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi projektu – PLAKAT i ULOTKA.