Szkoły w projekcie

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i podpisanych umów, w projekcie „ZOSTAŃ NOBLISTĄ” będą brać udział 3 szkoły.  Zespół Szkół w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce oraz Zespół Szkół w Chrzanowie.

Każdy oddelegowany nauczyciel współpracuje z zespołem tworzącym program edukacji wczesnoszkolnej. Po przygotowaniu programu oraz obudowy dydaktycznej każdy nauczyciel otrzyma innowacyjny program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej z obudową dydaktyczną oraz tablicę interaktywną wraz z laptopem do użytkowania przez uczniów klas I, które będą brały udział w projekcie.